Meni:
Linkovi:
Novosti:
18. april 2014 - Ekonometrijske metode

Zadatke za I kolokvijum iz predmeta Ekonometrijske metode možete preuzeti ovde.

Kolokvijum će se održati 23.4.2014. sa početkom u 10:00. Raspored polaganja po salama možete preuzeti ovde.

Studenti zadatke treba da reše u programu SPSS i odštampana rešenja ponesu sa sobom na kolokvijum, gde će na osnovu rešenja rešavati test. Rešenja NE SMEJU BITI ISPISANA.

17. april 2014 - Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz statistike - 23.4.2014.
Raspored polaganja prvog kolokvijuma po terminima i salama možete preuzeti ovde.

Studenti su dužni da se strogo pridržavaju rasporeda polaganja, tj. moraju polagati kolokvijum u sali u koju su raspoređeni. Kašnjenja neće biti tolerisana.

Studenti generacije 2005/06 i stariji se ne nalaze na spisku. Oni mogu izaći na kolokvijum u terminu i sali u koju bi bili raspoređeni na osnovu svog prezimena.

Studenti generacije 2006/07 i mlađi koji se ne nalaze na spisku moraju poslati mejl na adresu milenkovic@fon.bg.ac.rs radi daljih instrukcija.

Tablice raspodela ne smeju biti ispisane. Korišćenje nedozvoljenih sredstava će biti strogo sankcionisano.

Izlazak sa kolokvijuma nije dozvoljen prvih sat vremena i poslednjih petnaest minuta.

14. april 2014 - Statistika - priprema

Zadatke koji će biti rešavani na pripremi za I kolokvijum iz predmeta Statistika, 15.4 i 16.4, možete preuzeti ovde.

12. april 2014 - Korigovani ispitni zadaci iz statistike
Ovde možete preuzeti korigovane zadatke iz zbirke zadataka "Statistika", poglavlje "7. Ispitni zadaci".
10. april 2014 - Statistika
Ažurirana je stranica literature za predmet Statistika.
31. mart 2014 - Linearni statistički modeli - rezultati pismenog dela ispita u martovskom roku
Rezultate pismenog dela ispita iz Linearnih statističkih modela možete preuzeti ovde.

Uvid u radove održaće se u petak 4.4. u 8:00h u kabinetu 009.

Usmeni deo ispita, kao i odbrana obaveznih seminarskih radova održaće se u ponedeljak, 7.4. u 8:00h u kabinetu 009
29. mart 2014 - Mart 2014 pismeni
Rezultate pismenog ispita iz predmeta Teorija verovatnoće i Statistika, možete preuzeti ovde. Uvid u radove: ponedeljak 31.3. u 14:00 kabinet 319.
18. mart 2014 - LINEARNI STATISTICKI MODELI
Za potrebe prakticnog rada sa podacima potrebno je da studenti popune upitnik na adresi http://similarminds.com/personality_disorder.html prepisu/odstampaju rezultate za 10 tipova licnosti, unesu podatak o polu i sifruju upitnik po svojoj zelji sa 4 karaktera (brojevi i/ili slova). Ovo je potrebno uraditi do 28.03.2014. godine, gde ce se u okviru predavanja izvrsiti predaja rezultata radi formiranja baze na kojoj ce se obavljati praktican rad sa studentima. Za potrebe boljeg razumevanja upitnika, studenti mogu skinuti sledece fajlove testnote, mcmisamplereport, mcmiint i beginnersguide.
Sledećih 8> Zadnjih 8>>
Ispiti i rezultati:
18. april 2014 - Ekonometrijske metode

Zadatke za I kolokvijum iz predmeta Ekonometrijske metode možete preuzeti ovde.

Kolokvijum će se održati 23.4.2014. sa početkom u 10:00. Raspored polaganja po salama možete preuzeti ovde.

Studenti zadatke treba da reše u programu SPSS i odštampana rešenja ponesu sa sobom na kolokvijum, gde će na osnovu rešenja rešavati test. Rešenja NE SMEJU BITI ISPISANA.

17. april 2014 - Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz statistike - 23.4.2014.
Raspored polaganja prvog kolokvijuma po terminima i salama možete preuzeti ovde.

Studenti su dužni da se strogo pridržavaju rasporeda polaganja, tj. moraju polagati kolokvijum u sali u koju su raspoređeni. Kašnjenja neće biti tolerisana.

Studenti generacije 2005/06 i stariji se ne nalaze na spisku. Oni mogu izaći na kolokvijum u terminu i sali u koju bi bili raspoređeni na osnovu svog prezimena.

Studenti generacije 2006/07 i mlađi koji se ne nalaze na spisku moraju poslati mejl na adresu milenkovic@fon.bg.ac.rs radi daljih instrukcija.

Tablice raspodela ne smeju biti ispisane. Korišćenje nedozvoljenih sredstava će biti strogo sankcionisano.

Izlazak sa kolokvijuma nije dozvoljen prvih sat vremena i poslednjih petnaest minuta.

12. april 2014 - Korigovani ispitni zadaci iz statistike
Ovde možete preuzeti korigovane zadatke iz zbirke zadataka "Statistika", poglavlje "7. Ispitni zadaci".
31. mart 2014 - Linearni statistički modeli - rezultati pismenog dela ispita u martovskom roku
Rezultate pismenog dela ispita iz Linearnih statističkih modela možete preuzeti ovde.

Uvid u radove održaće se u petak 4.4. u 8:00h u kabinetu 009.

Usmeni deo ispita, kao i odbrana obaveznih seminarskih radova održaće se u ponedeljak, 7.4. u 8:00h u kabinetu 009
26. februar 2014 - Statistika - raspored polaganja usmenog dela ispita u februarskom roku
Rezultate eliminacionog testa i predlog ocena možete preuzeti ovde.
Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 27.2.2014. u 9:00 u kabinetu B009.