Meni:
Linkovi:
Literatura za predmet - Teorija verovatnoće:
Ispitna pitanja iz teorije verovatnoće
Autori: Milica Bulajić
Ispitna pitanja iz teorije verovatnoće možete preuzeti ovde.
TV 2008
Autori: M.Dobrota, V.Jeremić, A.Đoković
Zadatke iz predmeta Teorija verovatnoće za 2008 godinu, možete preuzeti ovde:
predrok 2008
rokovi 2008
TV 2009
Autori: M.Dobrota, V.Jeremić, A.Đoković
Zadatke iz predmeta Teorija verovatnoće za 2009 godinu, možete preuzeti ovde:
I kolokvijum 2009
II kolokvijum 2009
rokovi 2009
TV 2010
Autori: M.Dobrota, V.Jeremić, A.Đoković
Zadatke iz predmeta Teorija verovatnoće za 2010 godinu, možete preuzeti ovde:
rokovi 2010
Tablice raspodela
Autori: Marina Dobrota, Vejko Jeremic
Tablce raspodela, za sve predmete sa naše katedre, možete preuzeti ovde.
TV 2011
Autori: M. Dobrota
Zadatke iz predmeta Teorija verovatnoće za 2011 godinu, možete preuzeti ovde:
I kolokvijum 2011
II kolokvijum 2011
rokovi 2011
TV 2012
Autori: M. Dobrota
Zadatke iz predmeta Teorija verovatnoće za 2012 godinu, možete preuzeti ovde:
I kolokvijum 2012
II kolokvijum 2012
rokovi 2012
TV 2013
Autori: Dobrota

Zadatke iz predmeta Teorija verovatnoće za 2013 godinu, možete preuzeti ovde:

I kolokvijum 2013

II kolokvijum 2013

rokovi 2013

Ispiti i rezultati:
18. april 2014 - Ekonometrijske metode

Zadatke za I kolokvijum iz predmeta Ekonometrijske metode možete preuzeti ovde.

Kolokvijum će se održati 23.4.2014. sa početkom u 10:00. Raspored polaganja po salama možete preuzeti ovde.

Studenti zadatke treba da reše u programu SPSS i odštampana rešenja ponesu sa sobom na kolokvijum, gde će na osnovu rešenja rešavati test. Rešenja NE SMEJU BITI ISPISANA.

17. april 2014 - Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz statistike - 23.4.2014.
Raspored polaganja prvog kolokvijuma po terminima i salama možete preuzeti ovde.

Studenti su dužni da se strogo pridržavaju rasporeda polaganja, tj. moraju polagati kolokvijum u sali u koju su raspoređeni. Kašnjenja neće biti tolerisana.

Studenti generacije 2005/06 i stariji se ne nalaze na spisku. Oni mogu izaći na kolokvijum u terminu i sali u koju bi bili raspoređeni na osnovu svog prezimena.

Studenti generacije 2006/07 i mlađi koji se ne nalaze na spisku moraju poslati mejl na adresu milenkovic@fon.bg.ac.rs radi daljih instrukcija.

Tablice raspodela ne smeju biti ispisane. Korišćenje nedozvoljenih sredstava će biti strogo sankcionisano.

Izlazak sa kolokvijuma nije dozvoljen prvih sat vremena i poslednjih petnaest minuta.

12. april 2014 - Korigovani ispitni zadaci iz statistike
Ovde možete preuzeti korigovane zadatke iz zbirke zadataka "Statistika", poglavlje "7. Ispitni zadaci".
31. mart 2014 - Linearni statistički modeli - rezultati pismenog dela ispita u martovskom roku
Rezultate pismenog dela ispita iz Linearnih statističkih modela možete preuzeti ovde.

Uvid u radove održaće se u petak 4.4. u 8:00h u kabinetu 009.

Usmeni deo ispita, kao i odbrana obaveznih seminarskih radova održaće se u ponedeljak, 7.4. u 8:00h u kabinetu 009
26. februar 2014 - Statistika - raspored polaganja usmenog dela ispita u februarskom roku
Rezultate eliminacionog testa i predlog ocena možete preuzeti ovde.
Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 27.2.2014. u 9:00 u kabinetu B009.